Newyddion: Mehefin 2016

Edrych tuag at y dyfodol: Dementia a Dychymyg yn Ffair Utopia

Bydd Dementia a Dychymyg , project cyffrous dan arweiniad Prifysgol Bangor sy'n rhoi cyfle i bobl â dementia gymryd rhan mewn gweithgareddau celf, yn cynnal stondin yn Ffair UTOPIA 2016 yn Somerset House . Mae UTOPIA 2016 yn broject ar y cyd rhwng tri chymydog yn Llundain: Somerset House , King's College , Llundain a Sefydliad ac Oriel Courtauld, mewn partneriaeth â'r Llyfrgell Brydeinig, yr AHRC, y Cyngor Prydeinig, y London School of Economics and Political Science , M-Museum yn Leuven, Guardian Live a Verso .

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mehefin 2016

Ail brosiect o fewn Hwb y Sefydliad Wellcome yn canolbwyntio ar Ddementia

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2016