Cyrsiau Datblygiad Proffesiynol

Hyfforddiant yng Ngogledd Cymru

Rydym wedi ymrwymo i hyfforddiant sydd nid yn unig yn codi ‘ymwybyddiaeth’, ond yn gwneud gwahaniaeth mewn gwirionedd i fywydau pobl â dementia a’u teuluoedd.

Gallwn ddatblygu hyfforddiant sy'n benodol i'ch gofynion, yn amrywio o cyrsiau byr (e.e. trosolwg / cyflwyniad 2 awr) i rhai sy'n para'n hirach.

Anfonwch ymholiadau at: dsdcadmin@bangor.ac.uk