Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig

 

PhD/ PDoc

Laura Braithwaite
Maria Caulfield
Rita Chumber
Dadansoddi dylanwadau sydd yn effeithio ar Oedolion Hŷn mewn Cysylltiad â Gwasanaethau Gofal Cartref i gymryd rhan mewn Gweithgareddau Corfforol
Ian Davies-Abbott
Graham
Leslie Haynes
Astudiaeth o farn pobl hŷn am rôl cymuned wrth eu hwyluso i heneiddio’n dda o fewn y cyd destun gwledig
Genevieve Hopkins
Archwilio datblygiad a gweithrediad model newydd sydd yn cyfuno iechyd a gofal cymdeithasol
Hannah Jelley
Cyd-greu fframwaith Gwytnwch ar gyfer pobl â dementia a’u gofalwyr
Rakesh Kumar Cwympiadau, Eiddilwch mewn Pobl â Dementia
Pamela McCafferty Safbwyntiau a phrofiadau gofalwyr anffurfiol pobl â dementia: astudiaeth achos gymharol o
heriau , ac ymyriadau effeithiol , ar gyfer gofalwyr Prydeinig a'r rhai â chefndir mudol
Pwylaidd sy'n byw yn y Deyrnas Unedig
Bethan Naunton Morgan Addasu ymyriad ar-lein "iSupport" ar gyfer gofalwyr pobl sydd yn byw efo dementia anghyffredin
Emma Smith Integreiddio llwybrau gofal dementia ac eiddilwch

 

MRes/ MSc cyfnod ymchwil

Penny Alexander
Naomi Boyle Archwilio gofal dros nos sydd heb ei drefnu: prosiect Night Owls
Kodchawan Doungsong MSc Iechyd y Cyhoedd a Hybu Iechyd