Cyhoeddiadau

Caiff y dudalen hon ei diweddaru’n rheolaidd i rannu newyddion/digwyddiadau/straeon/canfyddiadau cychwynnol.

 

Gallwch ddarllen ein protocol a gyhoeddwyd yn BMJ Open yma: https://bmjopen.bmj.com/content/12/9/e064314

Darganfyddwch sut y gwnaethom addasu iSupport ar gyfer gofalwyr ifanc yma: https://www.mdpi.com/1660-4601/20/1/127

 

Astudiaeth iSupport i Ofalwyr Dementia

 

Llun o newyddlen iSupport. Gallwch lawrlwytho'r newyddlen isod