GARN

Lansiwyd y project Rhwydwaith Ymchwil i Heneiddio Byd-eang (GARN) gan yr 'International Association of Gerontology and Geriatrics', mewn cydweithrediad â Sefydliad Iechyd y Byd (WHO). Nod y rhwydwaith hwn yn nodi'r canolfannau ymchwil gorau sydd wedi ymroi i waith yn ymwneud â gerontoleg gymdeithasol, fiolegol, ymddygiadol a chlinigol.

Gwahoddir arbenigwyr i:

  • gyfnewid gwybodaeth am bob math o bynciau sy'n gysylltiedig â Heneiddio,
  • sefydlu cysylltiadau rhwng gweithwyr proffesiynol: arbenigwyr, academyddion, diwydiant, awdurdodau iechyd, rhwydweithiau gwyddonol eraill etc,
  • adeiladu rhaglenni ymchwil ar y cyd

Derbyniwyd DSDC Cymru fel aelod yn 2011.

I gael gwybod mwy, ewch i wefan GARN: http://www.garn-network.org/