Cadw mewn cysylltiad yn dilyn yr achos o COVID-19

Yn dilyn dechrau COVID-19 rydym yn dilyn arweiniad y llywodraeth ac yn anffodus mae ein holl gyfarfodydd a digwyddiadau wyneb yn wyneb wedi cael eu canslo.

Ond rydym yn dal i hwyluso ein grwpiau ac yn croesawu aelodau newydd. Rydyn ni’n rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o gadw mewn cysylltiad fel galwadau fideo, a hen ffyrdd hefyd, fel y ffôn! Mae gennym hefyd ein tudalen Facebook a Twitter @NWDemNetwork sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd.

Rydym yn eich annog i gysylltu â thîm CDGD os oes gennych unrhyw beth yr hoffech ei drafod, byddwn yn gwneud ein gorau i helpu.

Ar hyn o bryd rydym i gyd yn gweithio o gartref yn unol â pholisi’r llywodraeth. Fodd bynnag, gallwch barhau i gysylltu â ni trwy’r ffyrdd canlynol:

Enwau cysylltu

* Sylwch na fyddwn yn gallu ateb ein ffôn yn y swyddfa ond os byddwch yn gadael neges gyda’ch enw a’ch manylion cyswllt, byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Os byddai’n well gennych siarad â rhywun yn yr un sefyllfa â chi eich hun, rhowch gynnig ar ein cefnogaeth ffôn ‘Cyfle am Sgwrs’.

Byw gyda dementia yn ystod cyfnod clo

Rydym yn deall bod sefyllfa bresennol COVID-19 yn amser rhyfedd i ni i gyd. Mae Teresa Davies, grym y fenter ‘Cyfle am Sgwrs’ ac aelod annatod o’n grŵp Caban, wedi trafod sut mae’n effeithio arni yn yr erthyglau hyn:

Mae rhai o grŵp Caban yn siarad yma mewn fideo byr am fywyd yn ystod cyfyngiadau symud a rhai o’r pethau brafiach maen nhw wedi’u profi: Life in lockdown video

Efallai y bydd y fideo byr o ein ‘Cynghorion Gorau’ ar gyfer byw gyda dementia yn ddefnyddiol hefyd: Top tips for living with dementia video (sgroliwch i lawr y dudalen i’r fideo).

Mae ein ffrindiau yn DEEP (Rhwydwaith Lleisiau Dementia’r DU) wedi cynhyrchu canllawiau defnyddiol ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia sy’n ansicr o sut i ddefnyddio galwadau fideo.