Ymchwil Heneiddio a Dementia

ym Mhrifysgol Bangor

 

Canolfan Ymchwil CDGD Cymru

Mae gennym enw da yn rhyngwladol am ymchwil heneiddio a dementia rhyngddisgyblaethol.  Mae ein gwaith wedi'i leoli o fewn y duedd fyd-eang ar gyfer hirhoedledd ac uchelgeisiau polisi rhyngwladol ar gyfer heneiddio'n iach, gan fynd i'r afael â heriau cymdeithasol mawr sy'n ymwneud â byw cystal â phosibl gyda chyflyrau iechyd cronig a dirywiol, gan arbenigo mewn ymchwil dementia.

Rydym yn gweithio'n agos gyda phobl hŷn, pobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr, ynghyd â gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol i sicrhau y bydd ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth, yn gwella ansawdd gofal ac yn llywio datblygiad polisi ac ymarfer.

Rydym yn cydweithredu â chydweithwyr yn Ewrop trwy ein haelodaeth o INTERDEM, rhwydwaith ymchwil Ewropeaidd.

O 1 Ebrill 2020, sicrhaodd Canolfan Ymchwil CDGD Cymru £938,000 gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i arwain cyfraniad Prifysgol Bangor i Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia Cymru (CADR), cydweithrediad gwerth £2.8m dan arweiniad Prifysgol Abertawe, a rhan o ymchwil ehangach seilwaith yng Nghymru. Dros y 5 mlynedd nesaf, bydd yr arian hwn yn cefnogi ymchwilwyr i weithio ar y cyd â chydweithwyr, gan gynnwys pobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr, i ganolbwyntio ar ddatblygu syniadau newydd, ysgrifennu cynigion ymchwil, cyhoeddi ymchwil a rhannu gwybodaeth.

Tîm Bangor gyda chefnogaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

  • Yr Athro Gill Windle, Cyfarwyddwr Cyswllt CADR; Cyfarwyddwr CDGD Cymru, Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd
  • Dr Diane Seddon, Darllenydd mewn Gofal Cymdeithasol, Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd
  • Dr Catrin Hedd Jones, Darlithydd mewn Astudiaethau Dementia, Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd
  • Dr Catherine MacLeod, Cymrawd Ymchwil, Canolfan Ymchwil CDGD Cymru, Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd
  • Dr Ian Davies-Abbott, Darlithydd mewn Gwyddorau Gofal Iechyd, Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd
  • Dr Patricia Masterson-Algar, Swyddog Ymchwil, Canolfan Ymchwil CDGD Cymru, Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd
  • Maria Caulfield, Swyddog Cymorth Prosiect Ymchwil, Canolfan Ymchwil CDGD Cymru,Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd
  • Kiara Jackson, Swyddog Cymorth Prosiect Ymchwil, Canolfan Ymchwil CDGD Cymru, Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd
  • Iona Strom, Ysgrifennydd Prosiectau, Canolfan Ymchwil CDGD Cymru, Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd

 

Gellir categoreiddio'r prosiectau sy'n cael eu harwain gan ein tîm ymchwil amlddisgyblaethol a'r rhai yr ydym yn cyfrannu atynt o dan dair thema ganolog: