Astudiaeth iSupport i Ofalwyr Dementia

Byddwn yn ymchwilio i fanteision posibl ‘iSupport’, rhaglen ddysgu a chymorth ar-lein i ofalwyr dementia.

Bydd astudiaeth iSupport i Ofalwyr Dementia yn ymchwilio i weld a yw gwefan addysg a hunanofal ar-lein o’r enw ‘iSupport’ yn well am eich helpu i ofalu amdanoch eich hun a dysgu am ddementia o’i gymharu â llyfryn a ddyluniwyd ar gyfer gofalwyr dementia.

Rydym yn gwahodd 350 o ofalwyr di-dâl sy’n byw yng Nghymru, Lloegr, neu’r Alban i gymryd rhan. Efallai y byddwch yn gymwys os buoch yn helpu rhywun â dementia o leiaf unwaith yr wythnos am o leiaf 6 mis, ac nad yw'r person yr ydych yn gofalu amdano yn byw mewn cyfleuster gofal amser llawn.

 

Darganfod mwy am cymryd rhan yn yr astudiaeth iSupport

 

Os hoffech gymryd rhan yn yr astudiaeth, byddwn yn anfon mwy o wybodaeth atoch.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, Lloegr neu Yr Alban, defnyddiwch y dolennau isod i gysylltu:

Os nad oes gennych fynediad at e-bost gallwch ffonio ein hymchwilwyr. Cofiwch efallai na fyddwn yn gallu ateb eich galwad ffôn ar unwaith, ond byddwn yn eich ffonio’n ôl ar y rhif y gwnaethoch ein ffonio ni.

Galwch ni ar: