Ail brosiect o fewn Hwb y Sefydliad Wellcome yn canolbwyntio ar Ddementia

Mae grŵp sydd yn ymchwilio cyfraniad y celfyddydau i fywydau pobl sydd wedi derbyn diagnosis o Ddementia wedi derbyn nawdd o £1 million ar gyfer cyfnod preswyl o fewn ‘Hwb’ y sefydliad Wellcome (2016-2018).

Mae’r prosiect yn cynnwys arbenigwyr o wahanol feysydd; gwyddonwyr, arlunwyr, clinigwyr, arbenigwyr iechyd a darlledwyr cyhoeddus. Bydd y grŵp yn defnyddio arbrofion gwyddonol a chreadigol i herio canfyddiadau presennol o’r cyflwr.

 

https://wellcome.ac.uk/news/exploration-dementia-announced-second-project-hub-wellcome-collection

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2016