Cysylltiadau

DSDC Gogledd Cymru

Heneiddio a Dementia @ Bangor,
Prifysgol Bangor,
Ardudwy,
Safle'r Normal,
Ffordd Caergybi,
Bangor.
Gwynedd.
LL57 2PZ

Ffôn: 01248 383050
Ebost: dsdc@bangor.ac.uk

 

DSDC De Cymru

DSDC Cymru,
Practice Development Unit,
Whitchurch Hospital,
Caerdydd.
CF14 7XG

Ffôn: 02920 336073
Ffacs: 02920 336385

 

Manylion cyswllt ar gyfer astudiaeth iSupport yn unig:

Cysylltwch â ni os hoffech chi gymryd rhan yn astudiaeth iSupport, ac anfonwn fwy o wybodaeth atoch.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, Lloegr neu Yr Alban, defnyddiwch y dolennau isod i gysylltu:

Os nad oes gennych fynediad at e-bost gallwch ffonio ein hymchwilwyr. Cofiwch efallai na fyddwn yn gallu ateb eich galwad ffôn ar unwaith, ond byddwn yn eich ffonio’n ôl ar y rhif y gwnaethoch ein ffonio ni.