Cysylltiadau

DSDC Gogledd Cymru

Heneiddio a Dementia @ Bangor,
Prifysgol Bangor,
Ardudwy,
Safle'r Normal,
Ffordd Caergybi,
Bangor.
Gwynedd.
LL57 2PZ

Ffôn: 01248 383050
Ebost: dsdc@bangor.ac.uk

 

DSDC De Cymru

DSDC Cymru,
Practice Development Unit,
Whitchurch Hospital,
Caerdydd.
CF14 7XG

Ffôn: 02920 336073
Ffacs: 02920 336385