Caban

Addysgwyr Dementia Prifysgol Bangor

Rhai o'n haelodau yn y Caban yn yr Amgueddfa Llechi Genedlaethol, Llanberis.

 

Rydym yn cwrdd o leiaf ddwywaith y flwyddyn ac yn croesawu pobl sy'n byw gyda dementia yng ngogledd a chanolbarth Cymru, mae hyn yn cynnwys y rhai sydd gyda diagnosis a'u cefnogwyr.

Rydym yn gweithio'n agos gyda'r staff academaidd a'r myfyrwyr yn Ysgol y Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor i ddweud wrth fyfyrwyr ac ymchwilwyr israddedig ac ôl-raddedig beth sy'n bwysig i bobl sydd wedi’u heffeithio gan ddementia.

Mae'r aelodau hefyd wedi addysgu staff iechyd a gofal cymdeithasol y presennol a’r dyfodol trwy sesiynau ymwybyddiaeth, ymgynghoriadau a chyflwyniadau mewn grwpiau bach, digwyddiadau hyfforddi a chynadleddau.

 

Mae ein haelodau wedi perfformio archwiliadau dementia ar gyfer lleoedd cyhoeddus fel yr Amgueddfa Llechi Genedlaethol, gan rannu eu profiadau o le i arwain at welliannau.

Rhai o'n haelodau yn perfformio archwiliad dementia yn yr Amgueddfa Llechi Genedlaethol.

 

Cliciwch YMA i weld rhai fideos gan grŵp Caban, gan gynnwys eu ‘awgrymiadau da’ ar gyfer unrhyw un sydd newydd gael diagnosis o ddementia, a gwerth cymorth gan gymheiriaid.

 

Mae'r grŵp yn cael ei hwyluso gan staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor sy'n gweithio i gefnogi pobl sydd wedi'u heffeithio gan ddementia fel rhan o'n gwaith tuag at ddod yn Brifysgol sy'n Gyfeillgar i Ddementia.

 

Os ydych wedi effeithio gan dementia ac yr hoffech chi ymuno â grŵp Caban, cysylltwch â Catrin Hedd Jones (c.h.jones@bangor.ac.uk / 01248 388872)