Staff

Enw
E-bost
Swydd
Lleoliad
Ffôn
Ceryl Davies
email icon
Darlithydd Gwaith Cymdeithasol
Bangor
01248 382815
Kiara Jackson
email icon
Swyddog Cefnogi Prosiectau Ymchwil
Bangor
Dr Catrin Hedd Jones
email icon
Darlithydd mewn Astudiaethau Dementia
Bangor
01248 388872
Dr Catherine MacLeod
email icon
Cymrawd Ymchwil
Bangor
01248 388030
Dr Patricia Masterson-Algar
email icon
Ymchwilydd
Bangor
01248 383129
Dr Alison Orrell
email icon
Cymrawd Ymchwil
Bangor
01248 388788
Chris Roberts
Darlithydd Anrhydeddus mewn Astudiaethau Dementia
Bangor
Dr Jennifer Roberts
email icon
Swyddog Ymchwil
Bangor
01248 388346
Dr Diane Seddon
email icon
Darllenydd mewn Gofal Cymdeithasol
Bangor
01248 388220
Iona Strom
email icon
Uwch Swyddog Clerigol (Rhan Amser)
Bangor
01248 383050
Dr Gill Toms
email icon
Swyddog Datblygu Ymchwil
Bangor
01248 388463
Yr Athro Gill Windle
email icon
Athro Ymchwil Heneiddio a Dementia
Bangor
01248 383968
Dr Siôn Williams
email icon
Uwch Ddarlithydd
Bangor
01248 388451
Yr Athro Bob Woods
email icon
Athro Emeritws
Bangor
01248 383719

 

Partneriaid Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:
Yr Athro Tracey Wilkinson Uwch Ddarlithydd Anrhydeddus, Nyrs Ymgynghorol Dementia BIPBC