Croeso

 

Ein cylch gwaith yw mynd i'r afael â'r heriau a'r cyfleoedd a ddaw yn sgil newid demograffig a chymdeithas sy'n heneiddio, ac i:

  • hyrwyddo iechyd, ansawdd bywyd a lles pobl hŷn, pobl â dementia a'u cefnogwyr,
  • gwella ansawdd gofal a gwasanaethau,
  • llywio datblygiad polisi ac arfer,
  • sicrhau fod llais y claf a'r cyhoedd wrth wraidd ein gwaith.

 

Arweinydd dysgu: Sion Williams, Uwch Ddarlithydd

Arweinydd ymchwil: Gill Windle, Athro Ymchwil Heneiddio a Dementia (Canolfan Ymchwil CDGD Cymru)

 

Cyfleoedd gwaith

Am fwy o wybodaeth, ewch i: https://jobs.bangor.ac.uk/index.php.cy