Cyfle am sgwrs - fideos gan Caban


Cyfle am Sgwrs - cefnogi bobl sy'n byw gyda dementia


Cynghorion Gorau – ar gyfer unrhyw un sydd newydd gael diagnosis o ddementia

 

Mae ‘Gyda’n Gilydd’ yn ffilm fer sy’n cynnwys dau o wirfoddolwyr ‘Cyfle am Sgwrs’. Mae'r ffilm yn dangos sut y gall pobl sy'n byw gyda dementia ddarparu cyfeillgarwch a chefnogaeth i'w gilydd.