Cyfle am sgwrs

I unrhyw un sydd wedi’i effeithio gan ddementia, sydd eisiau siarad â rhywun sy’n byw efo dementia.

Mae ‘Cyfle am sgwrs’ yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr sydd yn byw gyda dementia. Croeso i chi gysylltu unrhyw bryd. Os nad oes ateb, gadewch neges a byddem yn ffonio chi yn ôl, neu mae croeso cynnes i chi ddefnyddio unrhyw un o’r rhifau.

Ebost

friendlyfacewales@gmail.com

Rhifau Ffôn

 • Dynes, wedi cael diagnosis o ddementia yn 2015. Cyfeillgar, cymdeithasol a dal yn mwynhau bywyd.
  Byw yn ardal Fflint/Wrecsam.
  Ffôn: 07468 707828
 • Dynes, wedi cael diagnosis o ddementia yn 2015. Wedi ymddeol yn ddiweddar o waith llawn amser, ac yn byw gyda theulu ifanc.
  Byw yn ardal Conwy/Dinbych. 
  Ffôn: 07909 004394
 • Dyn, wedi cael diagnosis o ddementia yn 2012, rwan yn 50au hwyr. Gwneud llawer i sicrhau bod pobl gyda dementia yn cael eu cynnwys.
  Byw yn ardal Conwy/Dinbych.
  Ffôn: 07468 710584
 • Dynes, wedi cael diagnosis o ddementia yn 2014. Siaradwr Cymraeg.
  Byw yn ardal Gwynedd/Môn.
  Ffôn: 07468 710196


Cyfle am Sgwrs - cefnogi bobl sy'n byw gyda dementia


Cynghorion Gorau – ar gyfer unrhyw un sydd newydd gael diagnosis o ddementia

 

Mae ‘Gyda’n Gilydd’ yn ffilm fer sy’n cynnwys dau o wirfoddolwyr ‘Cyfle am Sgwrs’. Mae'r ffilm yn dangos sut y gall pobl sy'n byw gyda dementia ddarparu cyfeillgarwch a chefnogaeth i'w gilydd.