Connecting Generations

Cysylltu'r Cenedlaethau

Dathlu a Dysgu

 

Digwyddiad Cysylltu Cenedlaethau Prifysgol Bangor 11eg Ebrill 2019

Roedd y digwyddiad hwn yn gyfle cyffrous i ddysgu am canfyddiadau ymchwil diweddaraf ac arfer da mewn rhaglenni rhwng cenedlaethau, roedd y siaradwyr gwadd yn cynnwys Heléna Herklots (Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru), Stephen Burke (United for All Ages), Tanya Strange (Ffrind i mi), a panel o ymarferwyr a hefyd dewis o weithdai gan gynnwys canfyddiadau ymchwil Prifysgol Bangor i effaith y rhagleni Hen Blant Bach (S4C) a The Toddlers that Took on Dementia (BBC Wales).

Roedd y digwyddiad yn cynnwys enghreifftiau o arfer yn y sector tai, awdurdodau lleol, addysg a'r bwrdd iechyd. Roedd y cynrychiolwyr yn elwa o fore rhyngweithiol gydag arweinwyr yn y maes Pontio’r Cenedlaethau er budd pawb. Roedd y digwyddiad yn bartneriaeth rhwng Canolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia Cymru, Grŵp Cynefin a Chyngor Gwynedd. Yn dilyn y digwyddiad dyfarnwyd arian dechreuol i chwech cynllun newydd ar draws y gogledd gyda swm o £1200.

Derbyniodd pob cynrychiolydd lyfr ‘Billy yr Archarwr’ yn dilyn gwaith Ffrind i Mi gyda phlant ysgol gynradd.

Mynychodd 113 o gynrychiolwyr y digwyddiad.

 

Cyflwyniadau o'r diwrnod:

 

Fideo côr cysylltu'r cenedlaethau, gyda phlant o Ysgol Pen Barras:

Rhai o luniau o'r digwyddiad:

 

 

 

Morwena Edwards - Llywydd y digwyddiad, Cyngor Gwynedd

   

 

 

Helena Herklots - Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

 

Pontio’r cenedlaethau yn hanfodol, medd Comisiynwyr

   

 

 

Stephen Burke - United for all ages

 

Cyflwyniad:  United For All Ages

 

 

Tanya Strange - Ffrind i Mi

 

Cyflwyniad:  Ffrind i mi

 

Sgwrs addysgol gan Ysgol Esgob Morgan

 

Catrin Hedd Jones, Prifysgol Bangor,

Alison Clyde, Generations Working Together,

Ffion Haf Davies, Llys Eilian / The Toddlers that took on dementia,

Edwin Humphreys, CPN, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr,

Glenda Roberts, (Prosiect Anti Glenda),

Ann Pari Williams, Cyngor Gwynedd.

 

Cor Pontio'r Cenedlaethau

 

Yr ystafell yn llawn egni a brwdfrydedd

 

Agenda o'r diwrnod:

 

Rhagor o wybodaeth:

 

 

The Toddlers Who Took On Dementia

These children are getting through to people with dementia - and it's magical. ❤️

Posted by BBC One on Monday, July 9, 2018
Clip from “The Toddlers who took on Dementia” BBC, Darlun Cyf