Dr Gill Windle i ymuno â grŵp cynghori Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Gofal (NICE)

Mae Dr Gill Windle o Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia am ymuno â grŵp cynghori Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Gofal (NICE), i gyfrannu at ddiweddaru'r dystiolaeth ar hyrwyddo lles meddyliol wrth fynd yn hŷn. Mae'r gwahoddiad yma fel canlyniad o waith a arweinwyd gan Gill yn 2007/08 a lywiodd canllawiau cyntaf NICE ar y pwnc.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Awst 2014