Cystadleuaeth Cartrefi Gofal Gogledd Cymru i: Gyfoethogi Gofal i gefnogi pobl gyda Dementia trwy Amgylcheddau Gwell:

Gwahoddir Cartrefi Gofal Cofrestredig AGGCC Gogledd Cymru i gyflwyno cais i ‘Ysbrydoli Gweithred: grŵp prosiect Amgylcheddau Gwell' i dderbyn gwobr i gyfoethogi gofal i bobl â dementia drwy wella amgylchedd y cartref gofal.

Dogfennau cysylltiedig:

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2014