Byw mor dda ag y bo modd gyda dementia

Mae ymchwil ar y profiad o ddementia yn dod o fewn y thema hon. Mae hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau, ond mae diddordeb arbennig o ran nodi ffactorau sy'n cyfrannu at ansawdd bywyd a lles mewn pobl sydd â dementia a'u cefnogwyr. Gall hyn gynnwys staff cyflogedig, yn ogystal â rhoddwyr gofal teuluol, ac yn cynnwys ymchwil ar gartrefi gofal ac amgylcheddau gofal eraill. Mae pwysigrwydd perthynas ac ansawdd y berthynas rhwng y person sydd â dementia a'u rhoddwyr gofal wedi bod yn thema allweddol, ar gyfer pobl sy'n byw yn eu cartrefi a'r rhai sy'n byw mewn cartrefi gofal. Mae ymwybyddiaeth yr unigolyn â dementia wedi bod yn thema allweddol arall, ar gyfer pobl yng nghyfnodau cynnar dementia (e.e. prosiect MIDAS) a'r rheini sydd yn profi namau difrifol (e.e. y prosiect AWARECARE).

Prosiectau

 

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r themâu canolog sy'n categoreiddio ein hymchwil.