Staff

Enw
E-bost
Swydd Lleoliad Ffôn

Dr Katherine Algar-Skaife

email icon
Swyddog Ymchwil Bangor 01248 382226
Ian Davies-Abbott
email icon

Darlithydd mewn Gwyddorau Gofal Iechyd (Nyrsio Iechyd Meddwl)

Bangor 01248 383179

Hannah Jelley

email icon
Myfyriwr PhD Bangor 01248 388498

Dr Catrin Hedd Jones

email icon
Darlithydd Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Astudiaethau Dementia Bangor 01248 388872

Dr Catherine MacLeod

email icon
Cymrawd Ymchwil Bangor 01248 388030

Sean Page

email icon
Nyrs Ymgynghorol Dementia, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Bangor 0788 0044220
email icon
Swyddog Ymchwil Bangor 01248 388346
Anna Story
email icon
Swyddog Cefnogi Project Ymchwil Bangor 01248 383188 / 383952
Iona Strom
email icon
Uwch Swyddog Clerigol Bangor 01248 383050

Yr Athro Gill Windle

email icon
Athro Ymchwil Heneiddio a Dementia Bangor 01248 383968
Dr Siôn Williams
email icon
Uwch Ddarlithydd Bangor 01248 388451

Yr Athro Bob Woods

email icon
Athro Emeritws Bangor 01248 383719
 
     
 
     
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, sy'n gyfrifol am "Signpost":
 
Johannes Gramich
email icon
Is-olygydd Signpost Caerdydd 02920 873010
Dr Simon O’Donovan
email icon
Cyfarwyddwr Cysylltiol  Caerdydd 02920 715779 / 5791