Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Cyfnodolyn Signpost

Cyfnodolyn amlddisgyblaethol yw Signpost sydd wedi ei anelu at ofalwyr a phobl sy’n gweithio gyda phobl hŷn sydd â dementia ac anawsterau iechyd meddwl eraill. Mae’n ffynhonnell gwybodaeth sy’n hawdd ei defnyddio ac yn ddifyr ac yn aml yn ddwys hefyd. Cyhoeddwyd Signpost am y tro cyntaf ym 1988 a cheir tri rhifyn pob blwyddyn.

Y rhifyn diweddaraf

Mae Signpost hefyd ar gael fel pdf.

Cliciwch yma i ymuno â rhestr bostio Signpost er mwyn cael y newyddion diweddaraf a rhifyn cyfredol Signpost.

Rhestr bostio Signpost

I ymuno â rhestr bostio Signpost er mwyn cael y newyddion diweddaraf, anfonwch e-bost at signpost-join@bangor.ac.uk.

Os hoffech ddad-danysgrifio o’r rhestr bostio hon ar unrhyw adeg, anfonwch e-bost at signpost@bangor.ac.uk gan roi UNSUBSCRIBE yn y llinell bwnc.

Datganiad Gwarchod Data
Bydd y wybodaeth a ddarperir yn cael ei defnyddio gan Brifysgol Bangor mewn cytundeb â Deddf Gwarchod Data 1998 a deddfwriaethau perthnasol eraill. Bydd y Brifysgol yn defnyddio’r wybodaeth i brosesu eich cais ac i ddarparu unrhyw wybodaeth ychwanegol berthnasol drwy’r post, e-bost neu neges destun. Caiff ei defnyddio hefyd i gefnogi gweithgareddau marchnata’r Brifysgol ac ymchwil i’r farchnad.

Site footer