Prifysgol Bangor yn gweithio tuag at dod yn Brifysgol 'Cyfeillgar tuag Dementia'

 

 

O amgylch y byd, mae llawer o sefydliadau wrthi'n gweithio i ddatblygu cymunedau sy'n gyfeillgar i ddementia. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i bawb rannu'r cyfrifoldeb am sicrhau bod pobl â dementia yn teimlo eu bod yn cael eu deall, eu gwerthfawrogi a'u gallu i gyfrannu at eu cymuned.

Gan adeiladu ar hanes sefydledig rhagoriaeth ymchwil ym Mangor, ym mis Tachwedd 2018 sefydlwyd Grŵp Llywio i drafod sut y byddai Prifysgol Bangor yn gweithio tuag at ddod yn brifysgol sy'n gyfeillgar i ddementia.

Dywedodd y Dirprwy Is-Ganghellor, yr Athro Jerry, sydd yn gefnogol o’r syniad, “mae’r datblygiad hwn yn hynod bwysig ac un sy’n cyd-fynd ag ethos a gweledigaeth Prifysgol Bangor. O gofio hanes y gwaith da ym maes gofal dementia sydd wedi digwydd yn y Brifysgol dros y blynyddoedd, ac o gofio holl waith Pontio ym maes dementia a’r celfyddydau, dyma gam naturiol i Fangor ac un i’w groesawu’n fawr.

Nid yw troi’r Brifysgol yn brifysgol sy’n gyfeillgar tuag at Ddementia am ddigwydd dros nos, ond mae yna rai prosiectau gwych sydd eisoes ar y gweill ledled y Brifysgol.

  • Mae ‘Pontio’, y ganolfan celfyddydau ac arloesi, wedi bod yn weithgar yn codi ymwybyddiaeth am ddementia trwy berfformiadau a phrosiectau cymunedol fel ‘Voices’, lle ymwelodd plant ysgol uwchradd â thrigolion mewn cartref gofal lleol. Cafodd y sgyrsiau wythnosol eu recordio a'u perfformio fel drama. Mae staff blaen tŷ ym Mhontio wedi mynychu sesiynau ymwybyddiaeth Ffrindiau Dementia i sicrhau eu bod yn barod i groesawu'r rhai sy'n byw gyda dementia i'r ganolfan. Maent hefyd yn darparu sedd am ddim i ofalwyr neu aelodau o'r teulu sy'n mynd gyda pherson sy'n byw gyda dementia i ffilmiau neu sioeau.
  • Mae Canolfan Ymchwil CDGD Cymru wedi cyflwyno sesiynau ymwybyddiaeth ffrindiau dementia i 398 o bobl (at 20/11/2019). Am rhagor o wybodaeth am sesiynau, cysylltwch â Jen Roberts (j.roberts@bangor.ac.uk).

 

Grŵp llywio 2018-2019 Cefnogi Pobl sydd yn byw gyda dementia Prifysgol Bangor

Aelod

 

James Ibell

Profiad o fyw gyda dementia

Glenda Roberts

Profiad o fyw gyda dementia

Ifor Roberts

Profiad o fyw gyda dementia

Jerry Hunter

Dirpwy Is-Ganghellor

Gaz Williams

Undeb Myfyrwyr

Mair Rowlands

Undeb Myfyrwyr

Alistair O’Mahoney

Myfyriwr

Shari Llewelyn

PONTIO Cyfarwyddwr Creadigol

Sharon Roberts

PONTIO Uwch Reolwr Blaen Tŷ a Chyfleusterau

Ian Davies-Abbott

Darlithydd

Gill Windle

Athro Ymchwil Heneiddio a Dementia

Catrin Hedd Jones Cadeirydd / 2018-2020

Darlithydd

Mirain Roberts
Ysgrifennydd 2018-2019

Myfyriwr

Jennifer Roberts
Is-Ysgrifennydd 2019-2020

Ymchwilydd

Kat Algar-Skaife
Is-Ysgrifennydd 2019-2020

Ymchwilydd

Camau a ddewiswyd ar gyfer 2019 -2020

Calendr o ddigwyddiadau wedi'u cynllunio ar gyfer y flwyddyn gyntaf sy'n gysylltiedig â gweithio tuag at Fangor yn dod yn Brifysgol 'Cyfeillgar tuag Dementia'

Date

Sesiynau Ffrindiau / Hyrwyddwyr Dementia (C)

Archwiliad o fynediad gan person sy'n byw gyda dementia

Sgrinio ffilm ymlaciol a chân PONTIO

Digwyddiad cyhoeddus

Cyfarfod grŵp llywio

Mehefin 2019

3

 

 

 

 

Gorffennaf

 

 

 

 

 

Awst

 

 

 

9th
Eisteddfod launch Welsh CD

 

Medi

1

 

1

Serendipity

1

Hydref

3

1

 

 

 

Tachwedd

1

 

 

 

 

Rhagfyr

 

 

 

 

 

Ionawr 2020

1

 

 

 

 

Chwefror

C

 

1

 

 

Mawrth

 

1

 

 

1

Ebrill

 

 

 

 29th Intergenerational sports day TBC

 

Mai

1

 

1

 

 

Amodau Gorchwyl

Gellwch weld yr amodau gorchwyl yma: Amodau Gorchwyl

 

Cynnwys y Myfyrwyr

Cynlluniau gwirfoddoli dan ofal Undeb y Myfyrwyr: Cynnwys y Myfyrwyr_Student Involvement

 

Cofnodion Cyfarfodydd y Grŵp Llywio

8fed Hydref 2019

 

Galeri

Manylion cyswllt

Os oes gennych ddiddordeb yn ein gwaith - ymunwch â'r Facebook Group

Dilyn ni ar Twitter

Neu e-bost / ffônio / ysgrifennu at Catrin Hedd Jones (Cadeirydd) : c.h.jones@bangor.ac.uk / 01248 388872