Cymryd rhan mewn ymchwil

 

 

Mae ‘Join Dementia Research’ (JDR) yn wasanaeth ar-lein i baru gwirfoddolwyr sydd â diddordeb mewn cymryd rhan mewn ymchwil dementia gydag ymchwilwyr sy'n chwilio am ddarpar gyfranogwyr. Gall unrhyw un, gyda neu heb ddementia, sydd dros 18 oed gofrestru fel gwirfoddolwr neu gofrestru ar ran rhywun arall cyn belled â'u bod wedi rhoi eu caniatâd.

Gallwch gofrestru trwy’r wefan, drwy'r llinellau cymorth ffôn, neu ddefnyddio ffurflen gofrestru papur; a gall gwirfoddolwyr ddewis pa astudiaethau yr hoffent glywed mwy amdanynt.

Kat Algar-Skaife sy’n cydlynu JDR ar gyfer Cymru, sy'n cynnwys ei hyrwyddo mewn cynadleddau a darparu hyfforddiant i ymchwilwyr sydd am ei ddefnyddio. (http://news.joindementiaresearch.nihr.ac.uk/wales-launch-ground-breaking-dementia-research-service/)