Ymchwil Heneiddio a Dementia ym Mhrifysgol Bangor

Mae gennym enw da yn rhyngwladol am ymchwil heneiddio a dementia rhyngddisgyblaethol. Mae ein gwaith wedi'i leoli o fewn y duedd fyd-eang ar gyfer hirhoedledd ac uchelgeisiau polisi rhyngwladol ar gyfer heneiddio'n iach, gan fynd i'r afael â heriau cymdeithasol mawr o amgylch byw cystal â phosibl gyda chyflyrau iechyd cronig a dirywiol.

Rydym yn gweithio'n agos gyda phobl hŷn, pobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr, ynghyd â gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol i sicrhau y bydd ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth, yn gwella ansawdd gofal ac yn llywio datblygiad polisi ac ymarfer.

Rydym yn cydweithredu â chydweithwyr yn Ewrop trwy ein haelodaeth o INTERDEM, rhwydwaith ymchwil Ewropeaidd.

Mae Canolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia Cymru (CADR) yn gydweithrediad rhwng Prifysgolion Abertawe, Bangor a Chaerdydd. Mae'n ganolfan ymchwil o'r radd flaenaf, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy'n ceisio gwella bywydau pobl hŷn trwy integreiddio ymchwil, polisi ac ymarfer. Mae'n integreiddio gweithgaredd amlddisgyblaethol ac yn datblygu meysydd arbenigedd o fiolegol, trwy seico-gymdeithasol ac amgylcheddol, i bolisi cymdeithasol mewn heneiddio a dementia.

  • Yr Athro Gill Windle, Cyfarwyddwr Cyswllt CADR.
  • Dr Diane Seddon, arweinydd llif gwaith CADR ar gyfer gofal cymdeithasol.
  • Dr Catrin Hedd Jones, arweinydd llif gwaith CADR ar gyfer cymunedau sy’n gefnogol i bobol â dementia.
  • Dr Kat Algar-Skaife, cyd-arweinydd llif gwaith CADR ar gyfer y celfyddydau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

 

 

Gellir categoreiddio'r prosiectau sy'n cael eu harwain gan ein tîm ymchwil amlddisgyblaethol a'r rhai yr ydym yn cyfrannu atynt o dan dair thema ganolog: