Croeso

Sefydlwyd Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Cymru yn wreiddiol fel partneriaeth rhwng y Ganolfan ym Mhrifysgol Bangor a thîm datblygu gwasanaethau GIG yng Nghaerdydd, sy’n parhau i gynhyrchu’r cylchgrawn ymarferydd ar-lein ‘Signpost’. Mae cyllid ar gyfer y Ganolfan wedi dod yn bennaf o ffynonellau elusennol a phrifysgol ac incwm o hyfforddiant, ynghyd â rhywfaint o arian grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau penodol. Ers Ebrill 2015, mae’r Ganolfan yn gartref i gydran Bangor o’r Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac yn gweithio’n agos gyda gydrannau eraill o’r isadeiledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Mae Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Cymru yn adnabyddus yn rhyngwladol am ei hymchwil o safon uchel, datblygu a gwerthuso ymyriadau seicogymdeithasol creadigol i bobl â dementia a'u gofalwyr; ac am astudiaethau lles a gwytnwch yn ddiweddarach mewn bywyd . Mae'r Ganolfan yn cydweithio gyda rhwydweithiau ymchwil o fewn Prifysgol Bangor, ar draws Cymru, gwledydd eraill y DU ac yn rhyngwladol, ac mae'n rhan greiddiol o Sefydliad Iechyd a Meddygol Bangor (BIHMR). Prif nod y Ganolfan yw gwella ansawdd bywyd a lles pobl hŷn a phobl â dementia a'u cefnogwyr, drwy wneud ymchwil berthnasol a'i rhoi ar waith. Wrth gyflawni’r effaith hwn, mae’r Ganolfan yn gweithio’n agos gydag amrywiaeth o sefydliadau ac asiantaethau, yn statudol ac annibynnol. Mae’r Ganolfan wedi ymrwymo i weithio gyda phawb sy'n ymdrechu i wella ansawdd gwasanaethau i bobl â dementia a'u cefnogwyr yng Nghymru.  Croesawir partneriaethau a chyfleoedd newydd.

Mae cyfadran Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Cymru â chyswllt agos ag addysgu ar y MSc mewn Astudiaethau Dementia, ac mae'r Ganolfan hefyd yn gallu derbyn myfyrwyr sy'n dymuno ymgymryd â gradd Meistr (trwy ymchwil) neu PhD mewn Astudiaethau Heneiddio a Dementia.

Tîm Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Cymru