Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Croeso

Sefydlwyd DSDC Cymru yn wreiddiol fel partneriaeth rhwng y DSDC ym Mhrifysgol Bangor a thîm datblygu gwasanaethau GIG yng Nghaerdydd, sy’n parhau i gynhyrchu’r cylchgrawn ymarferydd ar-lein ‘Signpost’. Mae cyllid ar gyfer y DSDC wedi dod yn bennaf o ffynonellau elusennol a phrifysgol ac incwm o hyfforddiant, ynghyd â rhywfaint o arian grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau penodol. Ers Ebrill 2015, mae’r DSDC yn gartref i gydran Bangor o’r Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac yn gweithio’n agos gyda gydrannau eraill o’r isadeiledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Mae DSDC Cymru yn adnabyddus yn rhyngwladol am ei ymchwil o ansawdd uchel i ddatblygu a gwerthuso ymyriadau seicogymdeithasol creadigol ar gyfer pobl â dementia a’u gofalwyr ac ar gyfer astudiaethau ar les a gwydnwch yn ddiweddarach mewn bywyd. Mae DSDC Cymru yn cydweithio gyda rhwydweithiau ymchwil o fewn Prifysgol Bangor, ar draws Cymru a gwledydd eraill y DU ac yn rhyngwladol. Prif nod y DSDC yw gwella ansawdd bywyd a lles pobl hŷn a phobl â dementia a’u cefnogwyr, trwy gynnal a chymhwyso ymchwil perthnasol. Wrth gyflawni’r effaith hwn, mae’r DSDC yn gweithio’n agos gydag amrywiaeth o sefydliadau ac asiantaethau, yn statudol ac annibynnol. Mae’r DSDC yn ymrwymedig i weithio gyda phawb sydd yn ymdrechu i wella ansawdd y gwasanaethau ar gyfer pobl â dementia a’u cefnogwyr yng Nghymru. Croesawir partneriaethau a chyfleoedd newydd.

Mae DSDC Cymru yn cynnig gradd Meistr (trwy ymchwil) a rhaglenni PhD ym maes Astudiaethau Heneiddio a Dementia.

Tîm DSDC Cymru

Site footer