Gwydnwch a Lles yn ddiweddarach mewn bywyd

 

Mae mwyafrif o bobl hŷn yn mwynhau ansawdd bywyd da, er gwaethaf y risg gynyddol o ystod gyfan o broblemau iechyd, colledion synhwyraidd, ac weithiau amgylchiadau cymdeithasol anodd. Rydym yn cynnal ymchwil i nodi'r ffactorau sy'n cynorthwyo pobl hŷn i gynnal lles, a'r rhai a allai atal neu arafu newidiadau mewn gweithrediadau a gallu. Mae gennym ddiddordeb arbennig yn yr hyn y gellid ei wneud i atal neu oedi dechrau nam gwybyddol a dementia. Mae deall a gwerthuso gwytnwch mewn pobl hŷn yn rhan ganolog o'n rhaglen ymchwil yn y maes yma. Rydym hefyd yn awyddus i ddatblygu a gwerthuso rhaglenni ymyrraeth ar gyfer pobl hŷn a allai gynorthwyo i gynnal a gwella lles.

 

Prosiectau

 

 

 

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r themâu canolog sy'n categoreiddio ein hymchwil.