Rhwydwaith Dementia Gogledd Cymru

'Byw gyda dementia yng Ngogledd Cymru – mewn undod mae nerth',
Cynhadledd: 27 Ionawr 2017, Neuadd Reichel, Bangor

Cyflwyniadau

1. Croeso (Is-ganghellor Prifysgol Bangor, Yr Athro John Hughes)

2. Rhwydwaith Dementia Gogledd Cymru (Catrin Hedd Jones)

3. Cefnogaeth cyfoedion (Teresa Davies, Luke Pickering-Jones & Ian Woolley

4. Esiampl o waith grŵp sy'n digwydd yn Lerpwl (Rachel Niblock, Tommy Dunne & Gina Shaw)

5. Pontio'r Cenedlaethau: Rhaglen Hen Blant Bach (Catrin Hedd-Jones & Cwmni Darlun)

6. Dementia GO (Emma Quaeck & Clare Harris)

7. Pwysigrwydd ymyriadau 'Ecopsychosocial' (Bob Woods)

8. Trafodaeth Panel gyda phobl sy'n byw gyda dementia (Jayne Goodrick, Chris Roberts, Teresa Davies, Tommy Dunne, Gina Shaw, Anne Gallie)

9. Creu cymdogaethau dementia-gyfeillgar (John Keady)

10. Byw yn dda gyda dementia (Mari Ireland & Glenda Roberts)

11. Beth nesaf i Gymru - Y Strategaeth dementia newydd i Gymru (Hayley Horton & Rachel Niblock)

12. Beth nesaf i Rwydwaith Dementia Gogledd Cymru?

Mwy o'r diwrnod ...

Dementia GO

Sara Bent

Ruth Eley

Lisa Jones

Cefin Roberts a Siân Northey

Dr Rebecca Sharp

Nigel

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliciwch yma i ddychwelyd i dudalen Rhwydwaith Dementia Gogledd Cymru