Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Tanysgrifiwch i Cyfnodolyn Signpost

Llenwch y ffurflen i gael e-bost pan gyhoeddir pob rhifyn o Cyfnodolyn Signpost.

Datganiad Gwarchod Data
Bydd y wybodaeth a ddarperir yn cael ei defnyddio gan Brifysgol Bangor mewn cytundeb â Deddf Gwarchod Data 1998 a deddfwriaethau perthnasol eraill. Bydd y Brifysgol yn defnyddio’r wybodaeth i brosesu eich cais ac i ddarparu unrhyw wybodaeth ychwanegol berthnasol drwy’r post, e-bost neu neges destun. Caiff ei defnyddio hefyd i gefnogi gweithgareddau marchnata’r Brifysgol ac ymchwil i’r farchnad.

Site footer