Gwasanaethau DSDC

Mae DSDC Cymru yn adnodd unigryw yng Nghymru sy'n cynnig hyfforddiant a chyngor ar sail tystiolaeth i bawb sy'n ymdrechu i wella ansawdd bywyd ac ansawdd gofal a chefnogaeth i bobl gyda dementia a'r rhai sy'n gofalu amdanynt.  Gellir rhannu'r gwasanaethau rydym yn eu cynnig i dri phrif gategori:

  1. Hyfforddiant a datblygiad staff ym maes dementia, yn cynnwys trefnu seminarau, gweithdai a chynadleddau.
  2. Darparu cyngor ac ymgynghori ar ddatblygu gwasanaethau, yn cynnwys gwerthuso gwasanaethau, cyngor ar gynllunio cartrefi gofal ac ar gynllunio gwasanaethau newydd.
  3. Cyhoeddiadau sy'n berthnasol i ymarferwyr, yn cynnwys y cyfnodolyn Signpost a nifer o adnoddau a deunyddiau hyfforddi.

Mae gweithio gyda DSDC Cymru yn cynnig:

  • Dulliau sydd wedi eu gwreiddio mewn athroniaeth unigolyn-ganolog a pherthynas-ganolog
  • Gwybodaeth a chyngor awdurdodol ac annibynnol
  • Hyfforddiant sy'n seiliedig ar y dystiolaeth, yr ymchwil a'r datblygiadau diweddaraf
  • Sicrhad y cydnabyddir bod ein hymchwil o'r safon uchaf posib yn rhyngwladol
  • Dealltwriaeth fanwl a phrofiad o’r cyd-destun yng Nghymru
  • Dulliau ymarferol a phragmatig sy'n seiliedig ar flynyddoedd lawer o ymwneud â darparu gwasanaethau
  • Blynyddoedd lawer o brofiad o ddatblygu a gwerthuso gwasanaethau

Cynigir ein gwasanaethau fel rheol i wasanaethau a darparwyr gofal dementia, yn hytrach na'n uniongyrchol i bobl gyda dementia neu ofalwyr teuluol.