Cyhoeddiadau DSDC

Detholiad o gyhoeddiadau gan staff y DSDC:

 

ARGYMHELLION ARFER GORAU O'r Astudiaeth Actifcare

Mynediad at Wasanaethau Gofal Cymunedol Ar Gyfer Pobl â Dementia sy’n Byw Gartref a’u Gofalwyr

 

SUPPLEMENTARY TABLESDIGITALLSB

Deunyddiau atodol sy'n ymwneud â'r erthygl ganlynol:

Subramaniam P, Woods B. Digital life storybooks for people with dementia living in care homes: an evaluation. Clinical Interventions in Aging. In press 2016

1000 Lives Hoe to Guide

1000 Lives Plus How to Guide: Improving Dementia Care (2010)

www.1000livesplus.wales.nhs.uk

Cynhyrchwyd gan yr Athro Bob Woods

Clinical Psychology of Ageing

Woods, RT & Clare L (eds) Handbook of the Clinical Psychology of Ageing 635 Wiley

Variations in wellbeing Windle, G. (2009) Variations in well-being: Psychological resilience in older Age. Germany: VDM Publishing Ltd
News article Salisbury, K., Algar, K., & Windle, G. (2011) Do we know enough about the potential of art programmes to improve the quality of life and well-being of people with dementia? The Journal of Dementia Care, 19 (3), 33-37.
Promoting Psychological wellbeing for people with dementia

Promoting Psychological well-being for people with dementia and their carers: An enhanced practice resource (2012) NHS Education for Scotland

Mae'r adnodd hwn yn seiliedig ar waith a ddatblygwyd yn wreiddiol gan yr Athro Bob Woods a Dr Mike Bird

I gael eich cyfeirio at y rhestr cyhoeddiadau lawn, cliciwch ar yr aelod staff DSDC perthnasol yma.