Ymunwch â'r rhestr bostio Signpost Journal

I ymuno â'r rhestr bost, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod.

Hysbysiad diogelu data

Bydd y manylion cyswllt a gyflenwir gennych drwy'r wefan hon (eich cyfeiriad e-bost) yn cael eu cynnal yn ddiogel ac yn cael eu defnyddio gan Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia (CDGD) Cymru ym Mhrifysgol Bangor. Bydd CDGD Cymru yn defnyddio'r wybodaeth yn unol â deddfwriaeth diogelu data i brosesu eich cais i ymuno â'n rhestr bostio, ac yna i ddarparu gwybodaeth berthnasol bellach, trwy e-bost, i gynnwys rhoi gwybod i chi am yr argraffiad diweddaraf o Signpost. Ni chaiff eich gwybodaeth ei rannu ag unrhyw fudiadau trydydd parti. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei chynnal yn CDGD Cymru cyn belled â'n bod yn parhau i gynnig y gwasanaeth hwn. Os hoffech dynnu eich enw o'r rhestr bostio ar unrhyw adeg, anfonwch e-bost at signpost@bangor.ac.uk gyda UNSUBSCRIBE yn y llinell bwnc.