Rhwydweithiau Ymchwil

INTERDEM

Rhwydwaith Ewropeaidd a sefydlwyd yn 1999 yw INTERDEM, gyda DSDC yn un o'r aelodau a'i sefydlodd.

Ei amcanion yw:

  1. Datblygu ymchwil ar draws Ewrop ar Ymyriadau Seicogymdeithasol Cynnar, Amserol ac o Ansawdd Uchel mewn Dementia.
  2. Lledaenu hyn yn helaeth a chyfoethogi ymarfer, polisi ac ansawdd bywyd pobl â dementia a'u cefnogwyr ar draws Ewrop.
  3. Rhoi pobl â dementia a'u cefnogwyr ynghanol ymchwil ac ymarfer Ewropeaidd, drwy eu cynnwys yn amlwg yn y gwaith o ddatblygu'r gweithgareddau hyn.

 

 

Mae'n cynnal cyfarfodydd rheolaidd ac yn datblygu projectau cydweithredol. Mae Bob Woods yn aelod o'r Bwrdd ar hyn o bryd.

I gael gwybod mwy, ewch i wefan INTERDEM: www.interdem.org