Prosiect I-HARP

Mae'r ‘Interdisciplinary Home-bAsed Reablement Program (I-HARP)’ yn arbrawf o fodel gofal unigryw sy'n anelu at helpu pobl hŷn â dementia i aros yn iach ac yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain, gynhelir yn Awstralia dan arweiniad Prifysgol Sydney, ac ariennir gan Gyngor Ymchwil Cenedlaethol Iechyd a Meddygol Awstralia, 2017-2020. Mae Bob Woods yn gyd-ymchwilydd.

 

Gwefan y prosiect: http://sydney.edu.au/nursing/research/i-harp