Cynllunio ac Ymgynghori

Gwerthuso Gwasanaethau a Datblygu Gwasanaethau

Mae gan y DSDC brofiad helaeth o gyflawni gwerthusiadau penodol o wasanaethau gofal dementia, a chynnal ymarferion ymgynghori. Mae pob gwerthusiad wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion y gwasanaeth, ac fel rheol byddai'n cynnwys cynllun gweithredu ac argymhellion ar gyfer gwella'r gwasanaeth. Gall y DSDC weithio gyda gwasanaeth i helpu i roi cynllun gweithredu ar waith, darparu mentora a chyngor i staff a rheolwyr.

Fel rheol bydd Prifysgol Bangor yn codi tâl am y math yma o waith, a bydd y rhestr brisiau ar gael ar gais.
Mae enghreifftiau o werthusiadau o wasanaethau a wnaed gan y DSDC ar gael yma.

 

Cynllun Cartrefi Gofal

Mae'r DSDC wedi cynghori nifer fawr o gartrefi gofal a gwasanaethau eraill yng Nghymru a thu hwnt ynghylch agweddau o'r amgylchedd gofal. Gall hyn fod mewn cysylltiad ag adeilad newydd neu drosi cyfleuster sydd eisoes yno. Mae egwyddorion cynllun da mewn cysylltiad â dementia'n ddigon cyffredin, ond yn y rhan fwyaf o gynlluniau mae angen ystyried beth yw'r blaenoriaethau ar gyfer gwneud y gwahaniaeth mwyaf i ansawdd yr amgylchedd, gan gadw cynllun ymarferol yr un pryd. Mae'r DSDC yn cynnig cyngor pragmatig, wedi'i seilio ar astudiaeth helaeth o gyfleusterau i bobl â dementia ar draws y byd, ac o dros 25 mlynedd o brofiad o gynllunio cyfleusterau dementia. Gellir cael y cyngor hwn ar unrhyw gam o'r cynllun, ond mae'n fwyaf gwerthfawr cyn cwblhau'r cynlluniau.

Fel rheol bydd Prifysgol Bangor yn codi tâl am y math yma o waith, a bydd y rhestr brisiau ar gael ar gais.

 

Click for larger PDF image

Cafodd y cartref gofal i bobl â dementia, Glyn Menai, sydd wedi ennill gwobrau, ei gynllunio mewn ymgynghoriad â'r Athro Bob Woods o DSDC Cymru.